Invest in the TV-viewing of the future

  • * Dutch translation below *

It is always nice to know of an pre IPO but it is risky business. Now you can invest in the pre-IPO of Choice.be through crowdfunding. For €250,00 you can buy 1 UNIT in the IPO of Choice Belgium.

It is as always risky because they do not have an IPO yet. It is an pre-IPO but I believe that they will stand a fair chance. I’m not saying you should do it but read the flyer and decide for yourself.

You invest €250 and you will get 1 UNIT. This unit consists of 25 shares Choice NV and 1 share Choice CV. When they go live and they get enough subscriptions the shares of the NV can be rented out for €2,50 per month. So that is a return of 1% per month per share. Sounds good but has a lot of if’s and risk.

And there is a lot of risk of losing everything. They send out an information note with a lot of warnings. From the note:


THIS DOCUMENT IS NOT A PROSPECTUS AND HAS NOT BEEN AUDITED OR APPROVED BY
THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS AUTHORITY (FSMA).
14 October 2020
WARNING:
INVESTORS RUN THE RISK OF LOSING ALL OR PART OF THEIR INVESTMENTS AND/OR
NOT OBTAINING THE EXPECTED RETURN. CHOICE NV DOES NOT HAVE SUFFICIENT
WORKING CAPITAL TO CARRY OUT ALL OF ITS PLANS WITHOUT USING THE
ADDITIONAL RESOURCES MADE AVAILABLE FROM THIS PLACEMENT.
THE INSTRUMENTS OFFERED ARE UNITS. THE UNITS ARE INSTRUMENTS WHICH ARE
CERTIFIED AND OFFERED BY CHOICE TRUST. THEY REPRESENT A NEW SHARE OF
CHOICE COOP CV AND 20 (OR 25 IF SUBSCRIBED PRIOR TO THE LISTING OF CHOICE
NV) EXISTING OR NEW SHARES IN CHOICE NV. THE RIGHTS ATTACHED TO THESE
INSTRUMENTS ARE DESCRIBED IN PARTS

III AND IV OF THE INFORMATION NOTE.
THE UNITS ARE NOT CASH INSTRUMENTS. THEY ARE NOT LISTED ON THE STOCK
MARKET AND ARE ONLY TRANSFERABLE UNDER VERY RESTRICTED CONDITIONS. IT
IS NOT POSSIBLE FOR INVESTORS TO SELL THE UNITS. EXCHANGE OF THE UNITS FOR
THE UNDERLYING SHARES OF CHOICE COOP CV AND CHOICE NV MAY ONLY TAKE
PLACE IF THE INVESTORS WITHDRAW FROM THE CAPITAL OF CHOICE COOP CV. THIS
WITHDRAWAL IS DEPENDENT ON THE FINANCIAL SITUATION OF CHOICE COOP CV
AND CANNOT TAKE PLACE BY A DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CHOICE
COOP CV BEFORE THE LISTING OF CHOICE NV ON EURONET ACCESS.
WE ALSO REFER TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF CHOICE COOP CV, CHOICE NV
AND CHOICE TRUST PRIV ST. AS WELL AS THE TRUST CONDITIONS OF THE UNITS,
WHICH CAN BE FOUND AT WWW.CHOICE.BE


Investeer in
het televisiekijken
van de toekomst

Nu kan je investeren in de pre-IPO van Choice. Het is altijd een riskante zaak, zeker een pre-ipo, maar ik denk dat ze een kans maken. Er zijn veel mitsen en maren en heel veel risico’s maar wellicht ook extra rendement.

Lees onderstaande informatie en beslis zelf of je het waard vind:

Dankzij de crowdfunding worden vroege investeerders beloond met een potentieel cash rendement tot wel €2,5 of 1% per maand, bij aankoop van één Unit. Een extra incentive dus voor wie wil investeren in een ambitieus consumer-techbedrijf zoals Choice!
Het cash rendement waarvan hier sprake is, bestaat enkel onder de hypothese dat er voldoende vraag is naar internet en tv aan bodemtarief, waardoor er voldoende vraag ontstaat naar e-vouchers, die tegen de vaste prijs van €2,5 per maand verkocht zullen worden via de Choice-website.

Voor €250 krijg je 1 Unit, uitgegeven door Choice Trust PRIV ST.

Wat zit er in 1 Unit?

Vóór de notering van Choice NV op Euronext Access:

  • 25 aandelen Choice NV
  • één aandeel van de coöperatie Choice co-op CV

Na de notering van Choice NV op Euronext Access:

  • 20 aandelen Choice NV
  • één aandeel van de coöperatie Choice co-op CV

Deze crowdfundingcampagne start op 14 oktober 2020 en loopt tot maximaal twee maanden na de notering op de beurs. Die is gepland in de komende maanden.

Via de website is een informatieblad te downloaden waar een aantal van de risico’s worden besproken. Dit is het voorblad van die informatienota:


DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH
GOEDGEKEURD DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN
(FSMA).
14 oktober 2020
WAARSCHUWING:
DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE
VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN. CHOICE NV
BESCHIKT NIET OVER VOLDOENDE WERKKAPITAAL OM AL HAAR PLANNEN UIT TE
VOEREN ZONDER DE BIJKOMENDE MIDDELEN DIE UIT DEZE PLAATSING TER
BESCHIKKING KOMEN AAN TE WENDEN.
DE AANGEBODEN INSTRUMENTEN ZIJN UNITS. DE UNITS ZIJN INSTRUMENTEN DIE
GECERTIFICEERD EN AANGEBODEN WORDEN DOOR CHOICE TRUST EN DIE EEN NIEUW
AANDEEL VAN CHOICE COOP CV EN 20 (OF 25 BIJ INSCHRIJVING VOORAFGAAND AAN
DE NOTERING VAN CHOICE NV) BESTAANDE OF NIEUWE AANDELEN IN CHOICE NV
VERTEGENWOORDIGEN. DE RECHTEN AANGEHECHT AAN DEZE INSTRUMENTEN
WORDEN BESCHREVEN ONDER DEEL III EN IV VAN DE INFORMATIENOTA.
DE UNITS ZIJN GEEN LIQUIDE INSTRUMENTEN.

ZE ZIJN NIET GENOTEERD EN ZIJN
OVERDRAAGBAAR IN HEEL BEPERKTE OMSTANDIGHEDEN. ER IS GEEN MOGELIJKHEID
VOOR DE BELEGGERS OM DE UNITS TE VERKOPEN. DE OMWISSELING VAN DE UNITS
TEGEN DE ONDERLIGGENDE AANDELEN VAN CHOICE COOP CV EN VAN CHOICE NV MAG
ENKEL GEBEUREN INDIEN DE BELEGGERS UIT HET KAPITAAL VAN CHOICE COOP CV
UITTREDEN. DEZE UITTREDING IS AFHANKELIJK VAN DE FINANCIELE SITUATIE VAN
CHOICE COOP CV EN ZAL DOOR BESLISSING VAN DE RAAD VAN BETUUR VAN CHOICE
COOP CV NIET KUNNEN GEBEUREN VOOR DE NOTERING VAN CHOICE NV OP
EURONEXT ACCESS.
WE VERWIJZEN OOK NAAR DE STATUTEN VAN CHOICE COOP CV, CHOICE NV EN
CHOICE TRUST PRIV ST. EN DE ADMINISTRAIEVOORWAARDEN VAN DE UNITS DIE
TERUG TE VINDEN ZIJN OP DE WEBSITE WWW.CHOICE.BE
Deze informatienota is beschikbaar op de website www.choice.be en op de maatschappelijke
zetel van Choice Trust PRIV ST. te Jachthoorn 5 Lubbeek 3210, België

Over the Wiseguy

Stock trader, Owner and Administrator of "the-wiseguy.com". . . "TA is like surfing. You don't have to know a lot about het physics of tides to catch a good wave. You just have to be able to sense when it's happening and have the drive to act at the right time"

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.